Koncert v Slovenskej filharmónii - 20. januára 2022

SF Peter Feranec - Zoltán Kodály

SF Peter Feranec - Eva Varhaníková - Franz Liszt

SF Peter Feranec - Richard Strauss

foto © A. Trizuljak